VEKST I OS

Vekst i Os2019-01-14T14:33:22+00:00

Hva gjør Vekst i Os?

Vekst i Os med sine 89 aksjonærer er næringslivets, folkets og kommunens eget initiativ for en positiv utvikling. Vi jobber for at flere skal velge å bo, jobbe og investere i Os. Har du lyst til å bygge framtida di i Os? Ta kontakt med oss!

Vekst i Os har god kompetanse innenfor bedriftsutvikling og er kommunens førstelinjetjeneste for næring. Vi jobber tett sammen med næringslivet i kommunen. Vi utfordrer eksisterende og nye bedrifter til å sette seg riktige mål og ta ut det maksimale potensialet sitt. I tillegg er vi en sparringspartner og pådriver for de mange gründerne i kommunen. For at også neste generasjon skal stå godt rustet til å skape sine egne arbeidsplasser, bruker vi mye tid på entreprenørskap i kommunens skoler.

  • Vi bistår deg med bedriftsutvikling, uansett om du vil starte eget foretak, få fart på bedriften din eller trenger annen hjelp og informasjon
  • Vi hjelper bedrifter som ønsker å flytte næringsvirksomheten sin hit til Os
  • Via Rørosregionen Næringshage gir vi deg lett tilgang til faglig kompetanse og et stort nettverk
  • Vi er velkomstkomite for potensielle tilflyttere og hjemvendere, som vi bistår med informasjon og hjelp til å finne jobb og bolig
  • Vi jobber med utvikling av gode botilbud i Os
  • Vi løfter fram unge vinnerskaller innenfor entreprenørskap

Kontakt

Kontakt oss om du ønsker å bosette deg i Os, eller dersom du vurderer å starte opp eller drive foretak her. Er det noe annet du lurer på, men vet ikke hvem du skal kontakte? Vi hjelper deg frem til riktig person!

Vi er mye ute på oppdrag, men er nesten alltid tilgjengelige på telefon eller epost.

Adresse
Vekst i Os AS, Brutippen 13, 2550 Os i Østerdalen

Elisabeth Wikan Heidtmann
elisabeth@vekstios.no / Tlf. 926 57 906

Eirik Bækken
eirik@marketmap.no / Tlf. 40 40 93 69

For gründere

Vi har lang og variert erfaring fra næringslivet, både som gründere, ledere og rådgivere. Vekst i Os hjelper deg med å vurdere og eventuelt justere forretningsideen din, definere mål, sette opp enkle og gode fremdriftsplaner og holde stålkontroll på økonomien. Vi formidler etablererkurs og regnskaps- og økonomitjenester og følger deg som gründer tett. Er du usikker på hvilke krav myndighetene stiller til deg som næringsdrivende? Hos oss er terskelen lav, ingen spørsmål for ubetydelige, og vi gir deg raske og lett forståelige svar. Vekst i Os gjør det enkelt for deg å skape din egen arbeidsplass!

For tilflyttere

Vi skal bidra til at det blir enklere å velge Os som bosted. Vi hjelper til med å skaffe bolig til innflyttere, har oversikt over tilgjengelige jobber og vi er i dialog med folk som har lyst til å flytte hjem til Os. Vekst i Os er engasjert innenfor mange områder, og vi svarer på det lurer på om det å bo i Os.

For eksisterende næringsliv

Ved å tilby tett dialog og rådgivning innen strategiarbeid, bedriftsutvikling og ledelse bidrar vi til en mer offensiv holdning i næringslivet. Vekst i Os har tilbud både til de små og til de mer veletablerte bedriftene. Vekst i Os samarbeider med Rørosregionen Næringshage, og vi har til sammen tilgang på et stort og kompetent utviklingsmiljø.

Utvikling av gode boliger

Vekst i Os tar initiativ til økt boligbygging og regulering av attraktive boligtomter. Vi har en aktiv dialog med kommunen, entreprenører og finansieringsinstitusjoner, slik at du kan finne boligen som er riktig for deg.

Eiere og styre

Vekst i Os er et aksjeselskap som eies av 89 aksjonærer fra privat næringsliv, lag og foreninger, Tolga-Os Sparebank, privatpersoner og Os kommune. Selskapets styre består av fem engasjerte og initiativrike innbyggere som bryr seg om utviklinga i Os.

Bo

Vi har god oversikt over tilgjengelige utleieboliger, boliger til salgs og tomter i Os.

MER OM Å BO I OS

Jobbe

Vekst i Os har oversikt over ledige jobber i Os, og vi har tett kontakt med bedrifter og offentlig virksomhet i Os og nabokommunene.

MER OM Å JOBBE I OS

Investere

Det er behov for kapital til bygging av boliger og næringslokaler i Os, finansiering av gründere og vekst i eksisterende næringsliv. Vil du investere i Os, ta kontakt med oss!

KONTAKT VEKST I OS

Spørreskjema

Vekst i Os bygger opp en database over yngre personer som bor eller har bodd i Os, og over de som kunne tenke seg å flytte til Os. Vi kobler potensielle innbyggere med mulige arbeidsgivere i regionen, og vi har oversikt over egnede boliger. Dataene bruker vi også til å utvikle Os til et enda bedre sted å bo. Er du mellom 18 og 45 år? Vi håper du tar deg tid til å fylle ut spørreskjemaet; det tar ikke lang tid. På forhånd tusen takk for hjelpa!

Til spørreundersøkelsen

Nyhetsvarsel

Skriv inn navn og e-postadresse nedenfor, så mottar du e-post hver gang det publiseres:
– ny ledig stilling
– ny bolig eller tomt
– ny historie om osinger
– et nytt firma
– et nytt arrangement